મિસલામોડ ESD15 વિરોધી સ્થિર સારી ઝીણી ઝીણી વાટવું વક્ર ટોચ આંખણી વિસ્તરણ સાધનો સાથે

Eyelash એક્સ્ટેંશન માટે મિસલામોડ વાયેટ ESD-15 વક્ર સ્વેઝર્સ

$ 4.90 ડોલર $ 6.40 ડોલર

જથ્થો

વિગતો

લંબાઈ: 116mm

આકાર: વક્ર

એન્ટી સ્ટેટિક ટ્વીઝર, પોપચાંની એક્સ્ટેન્શન્સને પસંદ કરવા માટે સંપૂર્ણ, તમારી ટેવ અનુસાર ચીઝની આકાર પસંદ કરો.

અમારા સ્ટોર શોધો