મિસલામોડ એએસએક્સએનએક્સએક્સ ઉચ્ચ ગુણવત્તા આંખણી સાધનો સાધનો રશિયા વોલ્યુમ આંખણી ઝીણી વસ્તુઓ પકડીને ઉપાડવાનો કે નિમાળા ટૂંપવાનો નાનો ચીપિયો માટે

રશિયાના વોલ્યુમ eyelash માટે મિસ્લામોડ AS14 ઉચ્ચ ગુણવત્તા eyelash સાધનો

$ 26.12 ડોલર $ 28.70 ડોલર

જથ્થો

વિગતો

3D-6D આઇલેશ એક્સ્ટેંશન માટે વપરાય છે

આદર્શ ઘનતા ક્લેમ્પીંગ ટીપ્સ કે જે આંખની ચડ્ડી જાડાઈ 0.05 પણ ચૂકી જશે નહીં

શ્રેષ્ઠ કપટ માટે લાંબા સમય સુધી નાક સાથેનું નવું મોડેલ

3d, 4d, 6d માટે પરફેક્ટ કટ

અમારા સ્ટોર શોધો