મિસલામોડ 5 પીસી 0.05mm આંખ એક્સટેન્શન્સ ડી કર્લ

મિસ્લામોડ આંખ ફટકો એક્સ્ટેન્શન્સ 3d 0.05mm આંખણી પાંપણના બારીક વાળ એક્સ્ટેન્શન્સ ડી કર્લ

$ 20.96 ડોલર $ 24.65 ડોલર

માપ
જથ્થો

વિગતો

મિસ લા મોડ 2D-9D વ્યક્તિગત વોલ્યુમ પોપચાંની એક્સ્ટેંશન .0.05 અને 0.07mm સાથેની તીવ્રતા, 8-15mm ની લંબાઈ.

ગ્રાહક સમીક્ષાઓ

3 સમીક્ષાઓ પર આધારિત એક સમીક્ષા લખો

અમારા સ્ટોર શોધો