મિસલામોડ હાઈડ્રો જેલ આંખ પેચ માટે આંખણી એક્સટેંશન 10pairs / સેટ

Eyelash એક્સ્ટેંશન 25Pairs / સમૂહ માટે મિસમોડોડ જેલ આઇ પેચ

$ 6.69 ડોલર $ 7.89 ડોલર

લોટ
જથ્થો

વિગતો

જેલ, સુપર પાતળું આંખના પેચ, થિનેસ્ટ 0.43mm પૂર્ણ.

તમારા ચહેરાને બરાબર ફિટ કરવા માટે તેના પર ધ્યાન આપો!

10 જોડી / પેક.

અમારા સ્ટોર શોધો